SOSYAL SORUMLULUK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ÜLKER TIP TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 4. BASI 2009

                         LATİNCE TÜRKÇE - TÜRKÇE LATİNCE 

 

                  AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ÜCRETSİZ İNDİREBİLİRSİNİZ...

 

https://ulkertipterimlerisozlugu.wordpress.com/

 

1- ÜLKER TIP TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ BASI 2009 LATİNCE -TÜRKÇE

https://drive.google.com/file/d/11jQI4afDsbC1JQ75VFa9pRCajxvwnYz1/view

2- ÜLKER TIP TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ BASI 2009 TÜRKÇE – LATİNCE

https://drive.google.com/file/d/1ohP_NzeKJkjdgHhwCtrjaoFmtDNqm1Qg/view

 

PROF. DR. SÜREYYA  ÜLKER’İN  ÖZGEÇMİŞİ

          Prof. Dr. Süreyya Ülker 01.01.1954’te İstanbul’da doğmuştur. İlk öğrenimini 1965 yılında Ankara’da bitirmiştir. Orta öğrenimini 1965-1972 yılları arasında Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji’nde görmüştür. O yıl Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Petrol Mühendisliği Bölümü’ne girmiştir. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçmiştir. Adı geçen yüksek öğretim kurumunu 1980 yılında bitirmiştir. Uzmanlık öğrenimini 1981-1984 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD’sinde görmüştür. Askerlik görevini 1985-1986 yıllarında Erzurum’da 9. Kolordu Mareşal Çakmak Asker Hastanesi’nde yapmıştır.


           Devlet hizmeti yükümlülüğünü 1986 yılında Diyarbakır Devlet Hastanesi’nde yerine getirmeye başlamış,  Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde başasistan olarak sürdürmüştür. 1987 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD’sine yardımcı doçent olarak atanmıştır. 1993 yılında doçent olmuştur. 1997 yılında Almanya’nın Kiel kentinde bulunan Christian Albrecht Üniversitesi Hematopatoloji Enstitüsü çatısı altında çalışan Lenf Düğümü Kütüğü’nde 1 yıl süreyle konuk öğretim üyesi olarak çalışmış, Hodgkin hastalığı konusunda Almanya çapında yürütülmekte olan 3 ulusal çalışmaya katılmıştır. 2003 yılında profesör olmuştur. Türk Patoloji Derneği, Onkoloji Derneği, İstanbul Tabip Odası, Avrupa Hematopatoloji Derneği üyesi olan Ülker, 17 Eylül 2007’de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD’sinden emekli olmuştur. Ülker’in Türkçeye olan ilgisi tıp fakültesinin ilk sınıfında 1975 yılında aile dostları olan Ord.Prof.Dr. Zeki Zeren’in etkisiyle başlamıştır. 1977 yılında Bornova’da düzenlenen III. Ulusal Patoloji Kongresi’nde sergilediği posterlerle dağıttığı bildiri tıp dili alanındaki ilk etkinliği olmuştur. Resimli anatomi sözlüğü adlı çevirisi 1979 yılında yayımlanmıştır. Prof. George Rawlinson’un Part tarihiyle ilgili bir yapıtını öz Türkçe sözcükler kullanarak dilimize çevirmiş, bunu “Altıncı büyük doğu hakanlığı” adıyla 1985 yılında yayımlamıştır. 22 000 terimlik tıp sözlüğü 1986 yılında yayımlanmıştır. Bu sözlüğün 90 000 terimlik bütünlenmiş 2. basısı 1991 yılında, 93 000 terimlik açıklamalı 3. basısı 2004 yılında, 94 000 terimlik 4. basısı 2009 yılında yayımlanmıştır. Luise Laporte’nin Almanca yapıtını Türkçeye çevirerek 1988 yılında “Son bahadırların ülkesi” adıyla yayımlamıştır. 1991 yılında ayrıca Türkçe terimlerle yazılmış 4 patoloji kitabıyla Ziya Gökalp’ın yapıtlarında kullanılan öz Türkçe sözcükleri sözlük düzeni içerisinde sunan “Gökalp’ın sözcükleri” adlı yapıtı da yayımlanmıştır. Aynı yıl 6000 terimlik Latince-Türkçe küçük tıp terimleri sözlüğü de yayımlanmıştır. Yine o yıl Türkçe terimlerle yazılmış bilimsel yazıların yazılması amacıyla “Dirgerin Sesi” adlı bir tıp yıllığı yayımlamaya başlamıştır. Bu dergi 1991-2008 arasında 18 yıl süreyle yayımlanmıştır. Adı geçen dergide kendi alanıyla ilgili bilimsel çalışmaların yanı sıra tıp diliyle ilgili de çok sayıda yazısı çıkmıştır. 1995-1996 yıllarında Türkçe terimlerin ayraç içerisinde verildiği 4 tane İngilizce patoloji kitabı yayımlamıştır. 1995 yılında TRT-2 televizyonunda Prof. Dr. Yaman Örs’çe yönetilen, tıp diliyle ilgili bir açık oturuma konuşmacı olarak katılmıştır. 2001 yılında 5000 terimlik açıklamalı Türkçe patoloji sözlüğü yayımlamıştır. 2002 yılında 6000 terimlik Latince-Türkçe açıklamalı  tıp terimleri el sözlüğüyle 4000 terimlik Latince-Türkçe açıklamalı küçük tıp terimleri sözlüğünü yayımlamıştır. Yine o yıl içerisinde Türk Gastroenteroloji Derneği’nce Antalya’da düzenlenen 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası kapsamında yapılan “Türk dili ve tıp” konulu açık oturuma konuşmacı olarak katılmıştır. Tıp dilinin özleştirilmesinin öncülerinden Ord. Prof. Dr. Saim Ali Dilemre’nin 50. ölüm yıldönümü dolayısıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 2004 yılında düzenlenen anma toplantısına konuşmacı olarak katılmıştır. Lenfomaların histopatolojik bölünümü konusundaki özgün görüşlerini kapsayan İngilizce kitabının (1996) 2. basısı 2005  yılında yayımlanmış olup uluslararası düzeyde yankı uyandırmış, bu konuda bir konuşma yapmak üzere 2005 Nisan’ında Bulgaristan’a çağrılmıştır. Maltepe Üniversitesi’nin yayın örgeni olan Teknoloji Televizyonu’nda 10 Mayıs 2007’de “Anayurdum Türkçem” izlencesi kapsamında, Yusuf Çotuksöken ile tıp dilinin Türkçeleştirilmesi konusunda söyleşmiştir. İstanbul’da yayımlanan Türk Dili Dergisi’nin Kadıköy’de düzenlenen perşembe toplantıları kapsamında 29 Aralık 2005’te tıp dilinin Türkçeleştirilmesi, 4 Ocak 2007’de uygarlıklar çatışmasının düşündürdükleri, 22 Mayıs 2008’de Sadri Maksudi Arsal ve Türk dili, 24 Eylül 2009’da Ziya Gökalp ve Türk dili üzerine birer konuşma yapmıştır.  İstanbul’daki Türk Dili Dergisinin yazarlarından olan Ülker’in özellikle Türkçe renk adlarıyla çalgı adları konusunda adı geçen dergide yayımlanan özgün yazı dizileri büyük ilgi çekmiştir.

 

İletişim

MAIL: sureyyaulker0@gmail.com

 

Copyright © 2021 DİGİTEKNİKS BİLGİSAYAR,TABLET,TELEFON,TONER SERVİSİ-SATIŞI -684 12 00 | Tüm Hakları Saklıdır.